VIII Olitele (51 Olimpíada. Concurs telemàtic SCM)
Problema 0

Problema del qual s'havia d'enviar la solució amb el formulari d'inscripció
(problema de 2 punts)
      


Posem els nombres naturals de l'1 al 9 en una matriu 3 x 3, un nombre en cada lloc i sense repetir-ne cap.
Després formem sis nombres de tres xifres juxtaposant els nombres que apareixen en cada fila (d'esquerra a dreta) i els nombres que apareixen en cada columna (de dalt a baix).
Per exemple per a la matriu els nombres que es formen són 314, 756, 892, 378, 159 i 462.
a) Quin és el valor màxim que podem obtenir si sumem aquests sis nombres?  I el valor mínim?
b) Quin és el valor més proper a 2014 que podem obtenir?