Ara són les 12:43:45 del dia 10/08/22

     50a Olimpíada Matemàtica. SCM.
Problema 8 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts
     


Calculeu tots els nombres reals x que són solució de l’equació

sin x + cos x = 1 + 2 sin x cos x


Caldrà detallar quines són totes les solucions de l'equació. Es poden expressar en graus o en radiants.
Tanmateix hem d'aconsellar que el treball amb les funcions trigonomètriques es faci sempre en radiants, cosa que quan intervenen derivades o integrals és imprescindible..