Ara són les 00:55:31 del dia 08/03/21

     50a Olimpíada Matemàtica. SCM.
Problema 2 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts
     


 
Es considera un quadrat de costat 6 cm i des del punt mitjà de cada costat es tracen dos segments que l’uneixen amb els vèrtexs del costat oposat. Així queda determinat un octògon. Quina és, en cm2, l’àrea d’aquest octògon?