XLIX Olimpíada Matemàtica. SCM. Problema 9 del concurs telemàtic.

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

A l'interior d'un trapezi isòsceles de bases 18 cm i 2 cm s'han pogut inscriure dos cercles tangents entre ells i, a més, un dels dos cercles és tangent a una base i als dos costats iguals i l'altre cercle és tangent a l'altra base i als dos costats iguals (d'acord amb la figura).
Quina mesura, expressada en cm, tenen els costats iguals del trapezi i quant mesuren els radis dels cercles?