XLIX Olimpíada Matemàtica. SCM. Problema 5 del concurs telemàtic.

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 5 punts)       

Demostra que per a tot nombre natural a > 1, el nombre a4 + 4a no és primer.