Ara són les 12:34:15 del dia 12/04/24

     XLIX Olimpíada Matemātica. SCM. Problema 4 del concurs telemātic. Problema de 4 punts     


 
Un octāgon regular ABCDEFGH estā inscrit en un cercle de radi 1.
Calculeu el valor exacte de multiplicar les longituds dels segments que uneixen A a cadascun dels altres včrtexs B, C, D, E, F, G i H.