Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya

Consultes i aclariments sobre el problema 4
  • Aclariment (problema 4).   Arran d'una consulta rebuda es fa l'aclariment que en l'enunciat d'aquest problema es demana el producte de les set longituds  AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH.
  • Comentari sobre el problema 4:  Consulta rebuda:  Al problema 4 faig servir trigonometria i el costat de l'octàgon veig que és  un nombre irracional que no aconsegueixo expressar amb un radical. Sé que si arrodoneixo els nombres que em vagin sortint no acoseguiré exactament la resposta.  Bona observació aquesta de l'arrodoniment. Ara bé, com que es demana el valor exacte, des de la comissió organitzadora us podem dir que el problema es pot fer "sense trigonometria", però que si feu servir trigonometria de manera consistent, les raons trigonomètriques dels angles que fareu servir es poden  expressar totes amb radicals.

informació OliTele2012