Ara són les 14:00:40 del dia 12/04/24

     XLIX Olimpíada Matemàtica. SCM. Problema 2 del concurs telemàtic. Problema de 3 punts     


 
Trobeu tots els nombres naturals de 4 xifres que tenen la propietat que el seu quadrat acaba en les mateixes quatre xifres (escrites en el mateix ordre que en el nombre inicial.)
 
Exemple: Si en comptes de nombres de 4 xifres es plantegés el problema per a nombres de dues xifres que el seu quadrat acabi en les mateixes dues xifres servirien el 25 (al quadrat 625) i el 76 (al quadrat 5776).