XLIX Olimpíada Matemàtica. SCM. Problema 10 del concurs telemàtic.

Cal enviar-ne l'explicació detallada (que atorga un màxim de 7 punts)       

Resoleu l'equació següent on a, b representen dos nombres reals diferents, i tots dos diferents de zero.
 
(a + 3x)(a + 2x)(a + x)a = (b+3x)(b + 2x)(b+x)b