Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya

Consultes i aclariments sobre el problema 0
 • Consulta rebuda (problema 0):  Els punts dels eixos de coordenades, de quin quadrant són?
  • Resposta: Si busquem la definició de quadrant al diccionari de la Llengua Catalana trobem Quarta part resultant de la divisió d’un pla per dos eixos de coordenades rectangulars, prenent com a primer quadrant el superior de la dreta i comptant en el sentit contrari al moviment de les agulles d’un rellotge. No ens ha aclarit el dubte!
   Anem doncs a una de les pàgines de referència pel que fa als estàndards en matemàtiques, la  Wolfram Mathworld.

   Conclusió: hem de dir que els punts dels eixos no pertanyen a cap quadrant.
  • Aclariment: Tot sembla indicar que la recta que apareix al problema 0 no passa per cap punt de coordenades enteres que pertanyi ni a l'eix d'abscisses ni a l'eix d'ordenades.
 • Consulta rebuda (problema 0):  L'expressió "punts de coordenades enteres"  vol dir  "punts que les seves coordenades siguin nombres enters"?  
  • Resposta: Sí.  Tot i que potser pot semblar un "abús de llenguatge" que es fa en els enunciats matemàtics,  l'expressió està plenament acceptada. Si busquem enter al diccionari de la Llengua Catalana trobem com una accepció Nombre enter


informació OliTele2012