Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2012

   

Problema 7 

Respostes rebudes: 45

Respostes correctes al primer intent:  41   (valoració de 3 punts)
Respostes correctes al segon intent:  1 (valoració de 1,5 punts)  
Respostes incorrectes al segon intent o  no han realitzar el segon intent:   3  (0 punts d'aquest problema)

Problema 8


Respostes rebudes: 46

Respostes correctes al primer intent:  34   (valoració de 3 punts)
Respostes correctes al segon intent:  6 (valoració de 1,5  punts)  
Respostes incorrectes al segon intent o  no han realitzar el segon intent:   6  (0 punts d'aquest problema)


Estadística de puntuacions globals després del problema 8
(incloent la puntuació del problema 5, cosa que porta a un màxim de 28 punts)

Puntuacions més destacades:
2 participants tenen la puntuació màxima possible, de 28 punts
4 participants tenen 27,8 o 27,7  punts
6 altres participants tenen 26,5 punts  o més

Hi ha un total de 40 participants amb 20 punts o més, dada que cal valorar molt positivament.

paàgina concurs telemàtic