Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2011

Opinions rebudes sobre els problemes 7 i 8
amb les respostes corresponents


Sobre l'enunciat del problema 7
 • Ens han dit que: Potser és una trivialitat, però es dóna per suposat que els costats iguals del triangle isòsceles són AC i BC?
 • Resposta: És una observació molt assenyada...  i, sí! cal suposar que els costats  del triangle isòsceles són AC i BC. 
                                                 
  De fet, ben segur que de la figura sembla deduir-se'n que es vol indicar que els costats iguals són AC i BC. Efectivament així està pensat el problema. Però com que també és podria fer una construcció d'un rombe i un triangle semblant a l'inicial partint d'un dels costats iguals i el costat desigual, i com que la resposta no seria la mateixa, ha semblat interessant (a més d'indicar-ho a l'enunciat) fer aquest aclariment amb caràcter general.
 • També ens han preguntat  si les dues paral·leles que es fan als costats AC i BC es fan a la mateixa distància dels costats.  
 • Resposta: Es fan de manera que quedin construïts un rombe, un dels vèrtexs del qual és C,  i un triangle isòsceles que té un costat sobre el costat desigual del triangle ABC  i els altres dos sobre les paral·leles que hem traçat.

Sobre la puntuació i sobre l'enunciat del problema 8
 • La comissió creu interessant fer constar, pel que fa a les puntuacions que s'atorguen al problema 8, que un dels apartats es valora sobre 1 punt i l'altre sobre 2 punts, amb l'habitual consideració que si l'encert és al segon intent només es compta la meitat (però això serà per a cada apartat, com ja es va fer amb el problema 4)
       
 • A partir d'una pregunta rebuda sobre l'enunciat es vol fer un aclariment sobre base 10 "per a qui pugui interessar".
  Es demanen nombres "(escrits en base 10)" i aquest detall que s'indica a l'enunciat ha provocat algun embolic. Si teniu algun dubte, llegiu l'enunciat sense aquest parèntesis i segur que entendreu perfectament el que es demana. 

  Aleshores  què vol dir això de  "escrits en base 10"? Que es demanen escrits de la manera que els escrivim habitualment.
  El nostre sistema d'escriure els nombres és decimal, de base 10.  Ara bé, els maies treballaven amb nombres escrits en base 20, els ordinadors treballen amb nombres escrits en base 2; els programes de disseny gràfic escriuen els colors pel sistema RGB fent servir nombres escrits en base 16, etc...
  Vist els missatges que indicaven l'embolic en la lectura de l'enunciat volem fer constar que una part del professorat  lamenta sincerament  que actualment l'explicació dels sistemes de numeració estigui lluny de les aules de secundària...
       
 • Pregunta sobre "el dígit inicial".
  Només per asegurar-me'n: al problema 8, si el digit inicial ha de ser D, hem d'entendre que busquem un nombre tal com ****7  o bé de la forma  7****?
 • Resposta: Cal entendre com a "dígit inicial" la primera xifra de l'esquerra. Segurament la bibliografia matemàtica de tots els països que escrivim d'esquerra a dreta ho interpretaria així.

pàgina concurs telemàtic