Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2011

Opinions rebudes sobre els problemes 5 i 6
amb les respostes corresponents


Sobre la manera d'enviar la resposta del problema 5 i sobre les puntuacions.
 • Pregunta: En el problema 5, cal que enviem un arxiu PDF amb la solució. Aquest arxiu ha de contenir en algun lloc el nom de l'autor o la seva contrasenya per tal d'identificar-lo? O, al contrari, és important que no hi hagi el nom?
 • Resposta: Millor que sigui anònim.  D'aquesta manera les persones que ho revisen no saben qui ha redactat la solució que llegeixen perquè no coneixen les contrasenyes. El formulari que emmagatzema l'arxiu ja l'identifica amb la contrasenya.
 • Pregunta: intervé en la puntuació la rapidesa per tal d'arribar a la conclusió final? O es puntua igual si el procediment és correcte encara que sigui per mètodes diferents?
 • Resposta: En una intervenció publicada en la web del concurs de l'any passat es va escriure que:Heu de tenir ben present de no comparar aquestes puntuacions amb les d'un examen d'ESO o de Batxillerat. Aquí es tracta de "puntuacions per un concurs"; no es valora simplement la correcció sinó la recerca d'aspectes que millorin el camí de solució i el facin més eficaç i, fins i tot, més elegant.
  Això que es deia segueix essent del tot vàlid. És a dir, com que hi poden haver diferents mètodes per fer el problema, si una explicació és del tot correcta tindrà bona puntuació (es clar!) però podria ser que no tingués estrictament "la màxima" puntuació. Concretament, en aquest problema 5, també es tindrà en compte la concreció de la fórmula que es demana, que per guanyar elegància, convé donar de la manera més simplificada possible.
Uns aclariments sobre el problema 6:
 • Hem rebut un missatge que deia: No entenc per què en el problema 6, ens demana que calculem totes les solucions reals, i després en el formulari de respostes només ens demana el nombre de solucions posibles...Llavors, què hem de fer exactament; donar les solucions reals, o donar quantes solucions posibles hi pot haver?.
 • Resposta: Cal donar  totes les solucions reals. En primera instància el formulari pregunta quantes solucions reals creus que hi ha. Tot seguit, quan s'ha enviat aquesta dada el formulari informa de si el nombre de solucions és correcte o no i obre una segona pàgina (estructurada en funció del nombre de soilucions que has dit) per escriure les solucions en la qual, tant si n'has encertat el nombre com si no, et deixarà comprovar si les solucions que has trobat són o no correctes.
          .
 • Una altra pregunta, potser continuació de l'anterior:   el fet de tenir correcte el nombre de solucions, però malament el valor de les solucions, et compta alguna cosa?
 • Resposta: El problema 6 atorgarà 4 punts si i solament si s'envien valors exactes de totes les solucions del problema.  Altrament, és  a dir si només s'envia correctament el nombre de solucions o si s'envia només el valor correcte d'alguna de les solucions o si s'envia alguna soluci´oequivocada no s'atorgarà cap punt perquè això voldrà dir que hi ha hagut errors de càlcul o bé omissions importants.

pàgina concurs telemàtic