Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2011

Opinions rebudes sobre els problemes 0, 1 i 2
amb les respostes corresponents

(25/10/2011) Una consulta sobre el problema 0:
 • Un participant ha escrit:
  Consideraria convenient que s'especifiqués què s'ha de fer quan la quantitat de nombres es imparell: l'últim es suma sense fer la mitjana, o es fa la mitjana amb el 0 (és a dir,es divideix entre dos)?
 • Resposta:  Alerta! Enlloc no diu que els nombres apareguin només en una mitjana, sinó que diu que es fan les mitjanes de "cada dos nombres consecutius", és a dir de totes les parelles de nombres consecutius.  
  Així si la llista fos  {1, 9, 2, 5, 8}, per exemple,  es farien quatre mitjanes: 
  de 1, 9,  de 9, 2, de 2, 5  i de  5, 8.
(28/10/2011) Avisos sobre els problemes 1 i 2:
 • Ens han avisat que no veia correctament la imatge del problema 1. Hem fet un canvi en la pàgina web i esperem que ara es vegi bé en tots els navegadors. Si us plau, aviseu novament en cas que no sigui així!
 • També ens han avisat que en la figura de l'enunciat del problema 1 es parlava de rajoles grises i després de rajoles negres. Segur que les persones participants ja heu fet de "els bons lectors que corregeixen les errades del que ho ha escrit": on deia rajoles negres havia de dir grises. Agraïm l'avís i ara ja està corregit.
 • Un altre participant ha avisat que o no es rebia resposta o bé es rebia un missatge d'error al problema 1, però que en canvi les dades quedaven guardades. Creiem que ja s'ha corregit i s'ha avisat a alguns paritcipants als quals sembla que el problema tècnic els pot haver afectat.
 • Hem rebut notícia que en el formulari de resposta al problema 2  hi havia un error (ara ja corregit) que feia que, en alguns casos, el formulari indicat contestés "resposta al problema 1", però internament funcionava tot correctament i enregistrava correctament els respostes.

paàgina concurs telemàtic