Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya. SCM 2011

Problema 4

Enunciat

La figura mostra una quadrícula 8 x 6 on hi podeu veure dibuixats dos rectangles, formats per unió de quadradets de la quadrícula (i que tenen els vèrtexs en punts de la quadrícula i els costats paral·lels a les línies de la quadrícula), un dels quals és un quadrat.

Quants rectangles es poden dibuixar amb els vèrtexs en punts d'una quadrícula rectangular que té dimensions m × n, amb els costats paral·lels a les línies que determinen la quadrícula?
Quants d'aquests rectangles són quadrats?


Nota: l'enunciat estava personalitzat en funció de la contrasenya i es demanava el nombre de rectangles i de quadrats per uns determinats valors de m × n.
 
Solució

Direm base per referir-nos al costat de baix de la quadrícula, que imaginarem que és el de longitud m,  i altura el costat de l'esquerra, de longitud n. Observeu que, aleshores, a la base hi ha  m+1 punts i a l'altura n+1. Les dades es donaven sempre de manera que m > n.

Per comptar quants rectangles hi ha observem que si triem dos punts de la base i, independentment, dos punts de l'altura queda determinat un rectangle de manera unívoca i recíprocament, donat un rectangle determina dos punts de la base i dos de l'altura.
Com que el nombre de maneres de triar dos punts  de la base és  i el nombre de maneres de triar dos punts de l'altura és , el nombre total de rectangles que es poden formar és   .

Pel fer el recompte del nombre de quadrats caldrà triar parelles de punts, uns de la base i els altres de l'altura, a la mateixa distància. Cal fer-ho en funció d'aquesta distància.
Parelles a distància 1: a la base, m; a l'altura, n.
Parelles a distància 2: 
a la base, m – 1; a l'altura, n – 1.
Parelles a distància 3:  a la base, m – 2; a l'altura, n – 2.
i així successivament fins a
Parelles a distància 
n – 1: a la base  m – (n – 2); a l'altura 2.
Parelles a distància n: a la base  m – (n – 1); a l'altura 1.
Parelles a distància n – 1: a la base  m – (n – 1); a l'altura 2.
Nombre total de quadrats:

Podeu comentar la solució
o enviar-ne una altra proposta
  
Resultats

Respostes rebudes:  72

Han enviat la solució correcta al primer intent (4 punts): 55 persones
Un apartat correcte al primer intent i l'altre al segon intent (3 punts): 3 persones
Solució correcta al segon intent (2 punts): 1 persona
Un sol apartat correcte al primer intent (2 punts): 5 persones
Un sol apartat correcte al segon intent (1 punt): 1 persones
Han enviat resposta sense encert: 7 persones


Del conjunt delss problemes 0, 1, 2, 3 i 4 hi ha...
23 participants amb la màxima puntuació de 13 punts,
7 participants amb 12 punts,
4 participants amb 11,5 punts,
10 participants amb 11 punts,    etc.

paàgina concurs telemàtic