XLVIII Olimpíada Matemàtica

informació, solucions i puntuacions
premis del concurs i mencions
per contactar amb l'organització

Concurs telemàtic de resolució de problemes a Catalunya

Per impulsar la participació en l'Olimpíada catalana es va convoca una activitat telemàtica prèvia, que es va desenvolupar des de la convocatòria a mitjans d'octubre fins al 28 de novembre, d'acord amb les instruccions que es publiquen en aquesta pàgina.  


Valoració final de l'activitat i premis

 • Hi va haver 159 inscripcions, de les quals 8 es van eliminar perquè corresponien a dues persones que havien efectuat més d'una inscripció, amb anomalies, i no van enviar l'explicació que se'ls va demanar d'aquest fet.  Per aquesta raó el nombre de participants efectius és de 151.
 • Examinades les puntuacions obtingudes la comissió de la SCM per a la 48a Olimpíada ha acordat:
  • Atorgar dos primers premis del concurs a les persones participants amb les contrasenyes
   QT613QG i  FS458SL que han obtingut 40,8 punts d'un màxim de 41.
  • Atorgar dos segons premis a les persones participants amb les contrasenyes
   UT482FM i  IR618LT que han obtingut 40,6 punts.
  • Fer una menció especial de les persones amb les contrasenyes YC716TR, GY274LD, HH355NC, VL288TC i HY839BE que han obtingut més de 38 punt. Aquestes persones i les quatre premiades han enviat la resposta a tots els problemes plantejats.
  • Publicar la relació amb els noms i puntuacions de les persones que han obtingut 30 punts o més.
 • Com a dada molt interessants respecte la participació fem constar que:
  • 15 persones van enviar les solucions correctes a tots els problemes de resposta concreta (0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 8); 18 persones més van obtenir, pel que fa a aquests problemes, 16 punts o més del 23 possibles i encara 21 persones més van obtenir 10 punts o més.  La comissió valora aquests resultats com a molt positius.
  • Els problemes 5, 9 i 10 es podien considerar d'un nivell de dificultat superior i demanaven una explicació detallada. El conjunt de les respostes també s'ha de valorar de manera molt favorable:  12 persones han enviat la solució a tots tres, 10 a dos d'aquests problemes i  16 a un, amb mitjanes de puntuacions molt  bones.
 • Es pot accedir a una informació detallada (enunciats, solucions, dades estadístiques) de cadascun dels problemes platejats.
Analitzat el fitxer que relaciona la contrasenya amb el nom de cada participant s'anuncien els premis:
  • Han obtingut primer premi en aquest concurs, ex aequo:
   Gerard Orriols Giménez, alumne de 4rt ESO de l'institut Thalassa, de Montgat  i
   Marc Felipe i Alsina, alumne de 1r de batxillerat de l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona

  • Han obtingut segon premi, també ex aequo:
   David Masip Bonet, alumne de 2n de batxillerat de l'institut Pons d'Icart, de Tarragona i
   Eric Milesi Vidal, alumne de 2n de batxillerat del col·legi Pare Manyanet, de Barcelona

  • Es fa menció especial de:
   Júlia Alsina Oriol, alumna de  2n de batxillerat de l'institut Jaume Callís, de Vic
   Jordi Barceló Mercader, alumne de 2n de batxillerat
                                                          del col·legi Jesús Maria de Sant Andreu, a Barcelona 
   Pol Torrent Soler, alumne de 2n de batxillerat de l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona
   Paula Caballero Lillo, alumna de 1r de batxillerat 
                                                        de l'institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú
   Pau Surrell Rafart, alumne de 1r de batxillerat de l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona

Relació d'altres participants amb puntuacions superiors a 28 punts sobre un màxim de 41.

        Jordi Font Reverter, 2n de batxillerat; Escola Pia Balmes de Barcelona
        Martí Fernández-Real Girona, 1r de batxillerat; Institut Jaume Vicens Vives de Girona   
        Pep Rodeja Ferrer, 2n de batxillerat;
Institut Jaume Vicens Vives de Girona
        Eloi Torrents Juste, 3er d'ESO; Institut Terrassa, de Terrassa
        Aitor Azemar Carnicero, 2n de batxillerat; Institut Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès
        Francesc Xavier Gispert Sánchez
, 2n de batxillerat; CCE Montessori-Palau de Girona
        Andrés Garisoain, 1r de batxillerat; Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú

D
es de la comissió enviem la nostra felicitació a totes les perosnes esmentades en aquesta pàgina, així com a tothom que ha gaudit una estona fent algun dels problemes.

Tots els participants han pogut enviar observacions, comentaris, suggeriments, que, si escau,  seran publicats en aquesta pàgina.... i encara poden enviar una valoració global del concurs.

Enllaç al formulari per enviar intervencions.

Instruccions per al desenvolupament del
Concurs telemàtic de resolució de problemes  

 • Aquesta activitat s'adreça a l'alumnat del Batxillerat o de cicles formatius de FP de Catalunya. Tanmateix, excepcionalment, també hi poden participar alumnes d'ESO. 
  • L'activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es demana a les persones que participin que respectin l'esperit d'aquest concurs i no cerquin ajuts "fora de concurs". 
 • L'activitat consta de 11 problemes.
  • Hi ha 8 problemes de resposta concreta (numèrica o d'altres tipus).  Quan s'enviï la solució el formulari indicarà si és o no correcta i, en cas que no ho sigui, es disposarà d'un segon intent.
  • Per als altres tres problemes que completen els 11 del concurs caldrà enviar, en un fitxer .PDF,  un raonament que porti a la solució. Per a això només hi haurà una oportunitat.
 • Per facilitar la tasca dels participants, combinant-la amb les diverses activitats escolars, el termini per a enviar les respostes és de 9 dies (publicació un divendres, termini de resposta un diumenge), excepte per als dos darrers problemes, que serà només de 3 dies (publicació un divendres, termini de resposta el dilluns següent).  Per coordinar el calendari, la publicació de cada parell d'enunciats es farà abans que acabi el termini de presentació de respostes dels dos anteriors.
 • Tot seguit teniu una taula on s'especifiquen els terminis per al desenvolupament del concurs telemàtic de  resolució de problemes, activitat complementària de XLVIII Olimpíada Matemàtica a Catalunya.

Problema Puntuació (*) Publicació Termini de resposta Enllaços per conèixer els enunciats
(cal contrasenya)
i per accedir als formularis de resposta actius
0 2 punts 14  d'octubre 2 de novembre (#)
1 2 punts 28 d'octubre 6 de novembre (#)
2 3 punts 28 d'octubre 6 de novembre (#)
3 2 punts 4 de novembre 13 de novembre (#)
4 4 punts  4 de novembre 13 de novembre (#)
5 (**) (4 punts) 11 de novembre 20 de novembre (#)
6 4 punts  11 de novembre 20 de novembre (#)
7 3 punts 18 de novembre 27 de novembre (#)
8 3 punts 18 de novembre 27 de novembre (#)
9 (**) (7 punts) 25 de novembre 28 de novembre (#)
10 (**) (7 punts) 25 de novembre 28 de novembre (#)
(*) Si la resposta numèrica d'un problema s'envia correctament al
segon intent la puntuació atorgada serà la meitat que si es fa al primer intent..
(**)Entre parèntesis s'indica el màxim que es podrà atorgar per l'explicació.
Ha acabat el termini per enviar  les participacions al Concurs Telemàtic.  Està anunciat que durant el mes de desembre es publicaran les puntuacions definitives i la relació de premis i altres mencions destacades.

 • Informació, publicació de solucions i consulta de les puntuacions obtingudes.
  • Informació sobre la participació
  • Problema 0: enunciat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 1: enunciat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 2: enunciat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 3: enunciat comentat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 4: enunciat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 5: enunciat,  solució i  estadística de respostes rebudes
  • Problema 6: enunciat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 7: enunciat, solució, dades estadístiques
  • Problema 8: enunciat, solució, dades estadístiques, puntuacions fins al problema 8, nombre de respostes rebudes
  • Problema 9:  enunciat, solució i  estadística de puntuacions
  • Problema 10: enunciat, solució i  estadística de puntuacions


 • Consulta de puntuacions individuals 

informació XLVIII Olimpíada