amb el suport de  
Marató de problemes. 2023
Problema 12. Problema de 4 punts,
el darrer problema de resposta concreta.
Gràcies per la participació!La figura mostra tres triangles equilàters iguals,  adosats.
En els dos costats que estan en prolongació s'han marcat dos punts A i B, un en cada triangle, simètrics respecte el punt C.

Fem paral·leles als costats tal com es mostra en la segona figura.

D'aquesta manera ha quedat determinat un polígon de 12 cosstats, que li direm "la M"  (àrea acolorida en la tercera figura).
Es compleix que les longituds de tots els costats de la
M són nombres enters i que el seu perímetre és de 28 unitats.

Expresseu com una fracció irreductible el resultat de dividir l'àrea de la
M per l'àrea de la figura inicial  (que com ja s'ha dit resulta d'adosar tres triangles equilàters iguals.)

 

Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, enllaçat des de la pàgina de l'activitat.
Recorda que has de disposar d'una contrasenya de participació que es va enviar per correu electrònic com a resposta al formulari d'inscripció.
Si no la recordes o no l'has rebut, escriu a   concursosscm@gmail.com