amb el suport de    
Marató de problemes. 2023
Problema 11. Problema de 3 punts



Per cončixer l'enunciat:  
Contrasenya