amb el suport de  
Marató de problemes. 2019
Problema 12. Problema de 3 puntsEn una quadrícula de R×R caselles escrivim un 1 en totes les caselles que corresponen a una fila imparell i columna imparell;  escrivim un 4 en les caselles que corresponen a una fila i una columna de diferent paritat, i escrivim un 7 en les caselles que corresponen a fila parell i columna parell. Quina és la mitjana de tots els nombres que hem escrit? 


Oportunament tindreu un formulari que demanarà la resposta en funció de R, fent distinció del cas R parell i el cas R imparell.
Quan s'hagi enviat la resposta correcta, es donarà l'opció de sumar 0,2 punts si s'envia una fórmula única, vàlida per a tots els valors de R.