amb el suport de  
Marató de problemes. 2016
Problema 6. Problema de 4 punts
Es tracta de col·locar les xifres de l'1 al 9 en una graella 3x3, sense repetir-ne cap, de manera que el nombre de cada fila (entès com un nombre de 3 xifres llegint d'esquerra a dreta)  sigui múltiple de 21 i el nombre de cada columna (entès com un nombre de 3 xifres llegint de dalt a baix)  sigui múltiple de 12.

Podreu comprovar que la solució és única.


Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, accessible des de la pàgina de l'activitat. Es demanarà que ompliu una graella que simularà la de 3x3 del problema.
Recorda que has de disposar d'una contrasenya de participació que es va enviar per correu electrònic com a resposta al formulari d'inscripció.