amb el suport de  
Marató de problemes. 2016
Problema 3. Problema de 2 punts
Quants nombres diferents es poden escriure com a suma de tres nombres enters positius de dues xifres?

Nota: es consideren enters positius de dues xifres els nombres enters compresos entre el 10 i el 99, ambdós inclosos.

Quan ja hagis resolt el problema hauràs d'accedir al formulari de resposta, accessible des de la pàgina de l'activitat.
Recorda que has de disposar d'una contrasenya de participació que es va enviar per correu electrònic com a resposta al formulari d'inscripció.