amb el suport de    
Marató de problemes. 2016
Problema 13. Problema de 3 punts



Per cončixer l'enunciat:  
Contrasenya