amb el suport de    
Marató de problemes. 2015
Problema 13. Problema de 3 puntsPer no complicar innecessàriament la notació, en aquest problema indicarem amb la juxtaposició de lletres un nombre de vàries xifres.  per exemple  mnp  vol dir el nombre de tres xifres que té com a xifra de les centenes m, com a xifra de les desenes n, com a xifra de les unitats p.  En algun cas ens podem referir així a un nombre natural encara que m = 0.


Per a un nombre de quatre xifres abcd  anomenem suma escalonada al resultat de la suma de quatre nombres  abcd + bcd + cd + d .

a) Per quants nombres abcd
(amb 1000 < abcd < 10000) la seva suma escalonada és un nombre de cinc xifres?

b) Per quants nombres abcd (amb 1000 < abcd < 10000) la seva suma escalonada és un nombre natural amb totes les xifres iguals?


Nota: L'enunciat no diu que els nombres a, b, c, d  hagin de ser diferents

En aquesta ocasió els dos apartats es puntuaran independentment.
Trobareu a la pàgina web de l'activitat  un formulari per enviar  la resposta   a l'apartat a)  i un altre formulari per enviar la resposta a l'apartat b).
Per cada apartat tindreu dos intents.  Encert al primer intent, 1,5 punts.  Encert al segon intent, 0,8 punts.