amb el suport de    
Marató de problemes. 2015
Problema 12. Problema especial
(pot donar un màxim de 6 punts, 4 + 2)En aquest problema anomenarem procediment RQ (retallar un quadrat) a l'acció de retallar en un rectangle un quadrat de costat igual al costat petit del rectangle, adosat a aquest costat petit.

Informació: Si en un rectangle fem una RQ i el rectangle que resulta és semblant al rectangle inicial, és que la relació de costats del rectangle inicial és el nombre d'or.


Enunciat del problema que es proposa (4 punts)

a) Si comencem amb un rectangle que la relació dels costats sigui un nombre racional (en concret si les longituds dels dos costats són nombres enters), a base d'anar fent successives RQ, no trobarem un rectangle semblant al rectangle inicial sinó que acabarem amb un un quadrat. Si ho fem així a partir d'un rectangle de 17 x 11 i anem fent successives RQ fins que trobem un quadrat, comptant aquest darrer quadrat en quants quadrats haurà quedat descompost el rectangle inicial?

b) Ara prenem un rectangle que la relació entre els costats sigui . Quantes RQ hem de fer a partir d'aquest rectangle per trobar un rectangle semblant a l'inicial?

c) Expliqueu quines són, en la situació de l'apartat b),  les mesures exactes dels costats del primer rectangle que trobem semblant al rectangle inicial si hem començat amb un rectangle de mesures 1 x .


Com cal enviar la resposta? Trobareu a la pàgina web de l'activiat un formulari que  us permetrà escriure un text, com si féssiu una piulada al Twitter, però una mica més llarg (permetrà 300 caràcters).  Heu d'escriure de la manera més entenedora possible les respostes als tres apartats del problema. Només les respostes numèriques, no cap raonament. Haureu de fer servir  sqrt(3)  o  arq(3), per exemple, per indicar l'arrel quadrada de 3. 
  • Aquesta resposta no es revisarà automàticament per part de l'ordinador (en el tercer apartat hi ha maneres diverses d'escriure la solució) sinó que la llegirà una persona i la puntuarà. L'endemà d'enviar la resposta (o potser abans) podreu consultar a la web la puntuació atorgada i, si escau, podreu fer un segon intent.
  • Darrer dia del termini. A les 8 del vespre es publicaran les puntuacions de les respostes rebudes fins a aquell moment i, si cal, podran fer un segon intent fins a la mitjanit. A les 12 de la nit es publicaran les puntuacions de les respostes rebudes entre les 8 i les 12; en aquest cas, i només en aquest cas, es podrà enviar un segon intent fins l'endemà al migdia. 


Enunciat de les qüestions suplementàries (2 punts)

d)  Per quants i per quins rectangles diferents (i no semblants entre ells) es dóna el cas que després de fer dos RQ trobem un rectangle semblant a l'inicial?

e) Per quants i per quins rectangles diferents (i no semblants entre ells ) es dóna el cas que després de fer tres RQ obtenim al final un quadrat?


Com cal enviar la resposta?De la mateixa manera que la de les qüestions a) b) i c) però amb un altre formulari que trobareu a la pàgina web de l'activitat.