amb el suport de  

Marató de problemes. 2015
Dades estadístiques fins al problema 9


Durant el termini per enviar cada problema i en acabar-lo es revisen "a mà" les respostes. Sovint es troben respostes que "serien correctes"  però l'ordinador no les compta com a tals pel fet que no segueixen les instruccions de tramesa. Quan això succeeix es compta el problema com a correcte però amb alguna dècima de penalització, cosa que només té transcendència pràctica a efectes de desempats. En les dades seguents aquest fet s'indica amb (*)


Puntuacions globals
Aquestes dades (i les que fan referència a cada problema) mereixen una felicitació molt efusiva de part de la comissió de la Marató 2015.


Valoració de les respostes a cada problemaProblema 9.   La comissió està valorant les respostes rebudes. Les puntuacions es publicaran durant el diumenge de Pasqua; es podran conèixer amb el formulari de consulta de les puntuacions individuals.