II Copa Cangur de la SCM  
Primera fase


Reus. Dimarts 20 de gener, a les 5 de la tarda. Institut Gabriel Ferrater

Equips participants:
Equips més destacats
Institut Narcís Oller (Valls), Institut Baix Camp   (Reus), Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus), Escola Puigcerver     (Reus), Institut Jaume I  (Salou) .

Puntuacions i respostes


Enunciats

Solucions
Problema 1;EL 2015;0
Problema 2;Caramels;87
Problema  3;Fotocòpies;36
Problema 4;Potències;300
Problema  5;Nombres consecutius;180
Problema 6;Triangles equilàters;120
Problema  7;Targetes numerades;12
Problema  8;Envasadora d'oli;350
Problema  9;Isòsceles;15
Problema 10;Àrea ombrejada;25
Problema 11;Joguina rebaixada;1190
Problema 12;Producte d'enters;72

Entitats col·laboradores