En aquesta pàgina es mostren les notícies que van anar apareixent a la portada de   www.cangur.org durant el curs 2021-2022.
Durant uns quants mesos va tenir un lloc destacat a la web un memorial en record d'en Carles Romero i Chesa, 
persona molt destacada pel seu treball en les comissions organitzadores
de l'Olimpíada Matemàtica
i de la prova Cangur a Catalunya.

En record d'en
Carles Romero i Chesa

(1948-2021)Proveu que el triangle AED és isòsceles.

Enunciat que en Carles ens va enviar el 29 de novembre de 2021  a la comissió Cangur "per si ens avorríem en les  llargues vesprades de tardor".


Notícies


S'ha publicat la llista de mencions honorífiques del millor 1% de puntuacions de la prova Cangur 2022.
Tota la informació

 • Us pot interessar el  campus-cangur-2022. A part de ser el premi-cangur que s'ha ofert a les noies i els nois que l'han obtingut,  també està oberta lainscripció com a activitat oberta. Informació completa


Vegeu les importants dades de participació en el Cangur 2022.Cangur 2022.  Calendari per al desenvolupament de la prova. 

Totes les gestions informàtiques es realitzaran a la pàgina  Cangur gestió
, des de l'àrea de centre on es trobaran ben indicats els enllaços i le sinstruccions per a cada procediment.

 • Celebració de la prova com a concurs: es va fer el dia 17, o seguint les autoritzacions especials el dia 18 o en alguns casos el dia 21.
  • Novetat: Ja s'ha activat a l'àrea de centre un enllaç per a descarregar uns fulls de càlcul amb les solucions oficials de la prova i, a més, tal com estava anunciat, uns altres fulls de càlcul que, per als centres que ho considerin oportú  permeten l'avaluació de cada concursant si se n'entren les respostes.
 • El termini per a pujar llistats i enviar el resguard de pagament de la quota de participació ja ha acabat.  En cas d'anomalia us preguem que feu un missatge als correus de contacte
 • Als voltants de Sant Jordi:  ja es podran consultar les puntuacions .

Enllaços per a consultar els documents d'instruccions (enviats al professorat-enllaç en cada centre)

                 Cangur Primària                      Cangur 123               Cangur dels grans

Atenció!!!

Notícia sobre la realització  del Cangur 2022

Atenent les circumstàncies que envolten el dia 17 de març de 2022, data internacional de convocatòria de la prova Cangur en el marc de la proposta de Le Kangourou sans frontières, a saber convocatòria de vaga en el sector educatiu i dies no lectius per lliure disposició en algunes poblacions, la comissió Cangur de la SCM ha decidit fer públic el comunicat següent.

 • Els centres que optin per enviar els fulls de respostes perquè siguin avaluats per part de l'organització i participar com a concurs en el Cangur 2022,  però que per l'adhesió del centre a la vaga no puguin celebrar la prova el dijous dia 17, podran fer-ho el divendres dia 18. sempre en l’horari decidit pel centre.
  • En cas que un centre acordi que no pot realitzar la prova el dia 17 per adhesió a la vaga i pertanyi a una població on el dia 18 sigui dia no lectiu de lliure disposició podrà organitzar la prova, excepcionalment, el dilluns dia 21.
 • Com sempre ha manifestat,  l’organització confia en la custòdia dels enunciats, per part de tots els centres, tant en els dies anteriors com els immediatament posteriors a la realització de la prova, de manera que no es puguin difondre entre alumnat del propi centre o d’altres centres que hi participin. Per tant després de la realització de la prova es recolliran les còpies dels fulls d'enunciats que no podran quedar a disposició dels participants, en cap cas, fins el dimarts dia 22 de març.

 • Els centres que optin per emprar el material del Cangur sense participar en el concurs, només per a una activitat interna en cap cas podran emprar-lo abans del dia 17 i es recomana que, per a treballar-los a classe, no ho facin abans del dia 22.

 • També convindrà vetllar perquè no se'n pugui fer difusió per mitjans digitals, ni per part d'alumnes amb dispositius mòbils, ni per part del professorat, i els enunciats no es podran  publicar en cap web dels centres, ni pàgines personals, ni altres entorns de comunicació, abans de l'esmentat dia 22.
El professorat enllaç rebrà instruccions detallades per a la realització de la prova, que oportunament també es podran llegir en aquesta pàgina web.Per a descarregar un cartell del Cangur 2022
 
(.jpg amb bona resolució)  (.pdf)


Contacte Cangur- Catalunya      i per a altres concursos


Atenció!!! Esprint 1r i 2n d'ESO: 23 de febrer de 2022 Enllaç a l'activitat

Important:  enllaç a un formulari per a demanar adaptacions
dels enunciats per a alumnes amb NEE de tipus visual
 
Es recorda que per a altres tipus de NEE el centre pot aplicar els mateixos protocols que en les seves activitats escolars. Aquesta idea inclou algun ajut de tipus lingüístic per a alumnes nouvinguts però no es contempla la traducció dels enunciats del Cangur de la SCM a idiomes diferents del català.                                                 

S'ha publicat la relació de premis i mencions de la XV Olitele

XXVII Prova Cangur a Catalunya

Novetat:
[instruccions per a la inscripció] .  
                 Important: [document de bases de funcionament del Cangur 2022]
A tenir en compte: inscripció de centre. Termini: del 12 de gener al  22 de febrer de 2022.


Se celebrarà el dia 17 de març de 2022. Vistes les circumstàncies actuals, s'anuncia que:Informació del Cangur en les altres zones geogràfiques on es convoca en català (Cangur - SCM)

Cangur País Valencià                 Cangur Balears

Document de
difusió del Cangur 2022  
 

Olimpíada Matemàtica. Fase catalana.
 •  Ja està publicada la llista de persones premiades.  [informació] • (Anunci de l'activitat)  Copa Cangur
  • Les circumstàncies actuals encara aconsellen fer la primera fase en format telemàtic. La data: 27 de gener de 2022.  Oportunament trobareu totes les instruccions a la web de la copa. La inscripció s'obrirà des de principis de novembre i caldrà haver fet un ingrés de 10 € per centre, independentment del nombre d'equips que participin.
  • La fase final es preveu que sigui presencial, durant el mes de maig.

Atenció!!!    Primera activitat a realitzar per a equips de centre


 • Concursos telemàtics individuals
  • XV OliteleAdreçat especialment a alumnes de batxillerat. Inscripció i tramesa de la resposta al primer problema: A finals d'octubre i, com a mínim, una setmana de novembre. Durada del concurs fins a final d'any.
  • XI Marató (convocatòria conjunta SCM/Feemcat/cesire)  Adreçat especialment a alumnes de 3r i 4t d'ESO. Inscripció i tramesa de la resposta al primer problema: A finals de gener i, com a mínim, una setmana de febrer. Durada del concurs fins a finals d'abril.

 • Concursos per equips
  • Problemes a l'esprint (convocatòria conjunta SCM/Feemcat/cesire) (en les dates de febrer s'ha tingut en compte la data d ele scompetències bàsiques d'ESO))
   • Esprint 3r i 4t d'ESO: 15 de desembre de 2021. Segon dimecres lectiu de desembre.
   • Esprint primària: 19 de gener de 2022. Penúltim dimecres lectiu de gener.
   • Esprint batxillerat:  2 de febrer de 2022. Primer dimecres lectiu de febrer.
   • Esprint 1r i 2n d'ESO: 23 de febrer de 2022.  Últim dimecres lectiu de febrer.  
Us pot interessar
 • A la pàgina del Cangur 2021 teniu l'enllaç a enunciats i solucions del Cangur 2021 i també a una publicació (amb aspectes estadístics i propostes didàctiques, i la participació d'alguns concursants premiats) que es va repartir a premis i mencions.

Llistat de premis de la prova Cangur 2021.  Enllaç
i relació de mencions honorífiques de l'1% de millors puntuacions en cada nivell.
Enllaç  

La comissió Cangur de  la SCM ha decidit atorgar el pin de plata del Cangur, aquest any 2021, a Lucas Martínez Delgado, Àlex Rodríguez García i Ángel Rodríguez Salvador.   [informació completa]

 • Publicat el veredicte del concurs de relats Cangur-2021.   Premi: Marti Roé Castillo (Institut Pere Calders, Cerdanyola). Accèssit: Gemma Gil Gisbert (Institut Dertosa, Tortosa). Enhorabona!  [enllaç a la informació completa]
Activitat oberta a tothom. No cal registrar-se.
Podreu pensar la solució dels problemes ....i saber immediatament si heu encertat les respostes.
Animeu-vos!!!
   Anirem afegint noves propostes!  
  


Cada any es fa al mmaca un acte de cloenda dels Problemes a l'esprint, una jornada matemàtica a la qual es convida alguns centres per a destacar la participació en l'activitat.
Tanmateix les circumstàncies d'aquest curs ho han fet impossible i, per això, . 
us convidem a una visita interactiva, en forma de escape-room  "Tancats al mmaca"
Contacte Cangur Catalunya: Us demanem que feu servir exclusivament el correu electrònic.

Per a qüestions de caràcter general i administratives: cangurscm@gmail.com

Per a temes relacionats directament amb el concurs:
Primària:  cangurprimaria@gmail.com  
1r,2n i 3r d'ESO:  cangur123eso@gmail.com ; 
4tESO i batxillerat i cicles formatius:   cangurscm@gmail.com

Contacte Copa Cangur: copacangur@gmail.com

Contacte altres concursos (Problemes a lesprint/Marató/Olitele)
i informació general
:   concursosscm@gmail.com
 
  Programa Estalmat Catalunya
  Bojos per les matemàtiques
  FEEMCAT
(informació de Fem Matemàtiques
i d'Anem x + Mates)

Els concursos dels quals s'informa en aquesta pàgina web corresponen a informacions de la SCM, filial de l'IEC.
      Enllaç a la informació legal i a la política de privacitat de l’IEC

Pel que fa a la prova Cangur i la publicació de llistes en aquest lloc web, s'insta els centres participants a que llegeixin amb deteniment les bases del concurs, a les quals donen conformitat en el moment de la inscripció i que actuin en conseqüència.