Întrebarea # 8
Aria haurat este...
  1. 3 + 6
  2. 3 + 5
  3. 12 –
  4. 12 – 2
  5. 6 –
Clica la lletra de la resposta o bé l'espai si no vols contestar la pregunta:
A    B    C    D    E