Întrebarea # 3

48 de ani consecutive reprezint...

  1. 17533
  2. 17532
  3. 17531
  4. 17520
  5. Sunt 2 posibili
Clica la lletra de la resposta o bé l'espai si no vols contestar la pregunta:
A    B    C    D    E