Întrebarea # 1
Aria haurat este...
  1. x = 4/3
  2. x = /4
  3. x =
  4. x = 2/3
  5. x = /3
Clica la lletra de la resposta o bé l'espai si no vols contestar la pregunta:
A    B    C    D    E