Quota inscripció. Copa Cangur 2022  

Tramesa del resguard i dades per a elaborar la factura

Es fa constar que el centre del qual més avall es consigna el codi, o l'entitat que s'indica com a pagadora,
ha fet un ingrés de la quota de centre de 10 €
 
per a la  participació en la Copa Cangur 2022
al  compte de  codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373   
del qual és titular l'Institut d'Estudis Catalans


Amb aquest formulari el centre envia còpia del resguard de l'ingrés
i l'organització elaborarà una factura.
Atenció!!! Haureu de descarregar la factura immediatament com a darrera acció d'aquest formulari.
Si us us plau no envieu diverses vegades aquest formulari, perquè si ho feu el servei económic de l'Institut d'Estudis Catalans troba anomalies.
Si vau enviar les dades però no vau descarregar la factura immediatament, contacteu amb  factures@cangur.org i us la podrem enviar.

Sobre la protecció de dades, enllaç a la informació legal i a la política de privacitat de l’IEC.

Codi de 8 dígits del centre      
Centre o entitat pagadora
(tal com ha de constar a la factura)
     
La quota ingressada ha de ser de 10€ com a centre participant

Navegueu per indicar el fitxer .PDF
amb l'escanejat del resguard de l'ingrés      

NIF oficial del centre o entitat pagadora (9 caràcters)      
Adreça que ha de constar a la factura    
Població           Codi Postal    

Data de l'ingrés    de     de