Quota inscripció. Copa Cangur 2020  

Tramesa del resguard i possible petició de factura

Es fa constar que el centre del qual més avall es consigna el codi, o l'entitat que s'indica com a pagadora, ha fet un ingrés
de la quota per a la  participació en la Copa Cangur 2020.
al  compte de  codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373   
del qual és titular l'Institut d'Estudis Catalans

Amb aquest formulari envia còpia del resguard de l'ingrés i, si escau, en demana una factura.


Atenció!!! Si demaneu una factura l'haureu de descarregar immediatament com a darrera acció d'aquest formulari.

Si us us plau no demaneu diverses vegades la factura, perquè si ho feu el servei económic de l'Institut d'Estudis Catalans troba anomalies.
Si vau demanar la factura però no la vau descarregar immediatament, contacteu amb  factures@cangur.org i us la podrem enviar.Sobre la protecció de dades, enllaç a la informació legal i a la política de privacitat de l’IEC.

Codi de 8 dígits del centre      
Centre o entitat pagadora
(tal com ha de constar a la factura)
     
Quota ingressada (10 € per cada equip participant; centres que són seu, exempts)
(només la quantitat numèrica, no heu d'escriure el signe de l'euro)

Navegueu per indicar el fitxer .PDF
amb l'escanejat del resguard de l'ingrés      

Voleu obtenir una factura de l'ingrés efectuat? (indiqueu-ho al desplegable)    

En cas que demaneu la factura heu de complimentar tots els camps següents
NIF oficial del centre o entitat pagadora (9 caràcters)      
Adreça que ha de constar a la factura    
Població           Codi Postal    

Dia de l'ingrés    de febrer de 2020