Sol·licitud de factura. Cangur 2020
Cangur-primària,   Cangur 123 (1r, 2n i 3r d'ESO)  
Cangur "dels grans" (4t d'ESO i secundària postobligatòria) o aportacióCodi de 8 dígits del centre escolar (dada identificadora)     
Centre o entitat pagadora
(denominació oficial que ha de constar a la factura)
     
NIF oficial de l'entitat pagadora  (9 caràcters)      

Adreça que ha de constar a la factura    
Població           Codi Postal    

Especifiqueu la factura que demaneu


Adreça electrònica de contacte (opcional)