Relació d'alumnes que formen el grup de treball
de la segona promoció. ESTALMAT 2004-2006


Després de valorar els treballs dels nois i les noies en la prova de selecció del dia 22 de maig i de les oportunes entrevistes amb el conjunt d'alumnes que formaven part de la preselecció i amb les seves famílies, el grup per al la segona promoció d'ESTALMAT, que desenvoluparà les seves activitats els cursos 2004-2005 i 2005-2006 ha quedat format per: