EQUIP DE PROFESSORAT PER AL CURS 2004-2005

La FEEMCAT i la SCM mantenen per al segon curs d'activitat una comissió directora (presidida per la professora Marta Berini) i un grup de treball format per professorat de l'ensenyament secundari i universitari per a continuar el projecte de detecció i estímul del talent precoç en matemàtiques (ESTALMAT). Aquest grup de treball de professorat s'encarrega d'elaborar tot el material per a les sessions de treball i, en cadascuna d'aquestes sessions, es fa càrrec de la docència, amb dos membres d el'equip de professorat a l'aula.

La relació de professores i professors que formen part de l'equip d'ESTALMAT s'ha ampliat respecte la del curs passat a proposta de les juntes de la SCM i de la FEEMCAT i queda formada per les persones segëuntes (indicades per ordre alfabètic del cognom):

 • Lluís Almor (IES Manuel Blancafort, La Garriga)
 • Albert Armenteras (IES Lluís de Peguera, Manresa)
 • Marta Berini (IES Joanot Martorell, Esplugues de Llobregat)
 • Daniel Bosch (IES Les Corts, Barcelona)
 • Cecília Calvo (Escola Sadako, Barcelona)
 • Joan Castells (IES Jaume Huguet, Valls)
 • Jordi Deulofeu (Facultat de Ciències d’Educació de la UAB)
 • Josep Grané (Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC)
 • Susanna Igual (IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas, Vilanova i la Geltrú)
 • José A. Lubary (Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC)
 • Victòria Oliu (IES de la Bisbal, La Bisbal d'Empordà)
 • Gabriel Plana (IES La Garrotxa, Olot)
 • Carles Romero (IES Manuel Blancafort, La Garriga)
 • José Rey (Col·legi Sant Pau Apòstol, Tarragona)
 • Elisabet Saguer (IES Jaume Vicens Vives, Girona)
 • Xavier Valls (Facultat de Ciències d’Educació de la UAB)
 • Antoni Vila (IES Gabriel Ferrater, Reus)
 • Carme Vidal (IES l'Arboç, L'Arboç del Penedès)