Estalmat-Catalunya.Curs 2011-2012


 
ACTIVITAT DEL CURS 2011-2012 en el marc d'ESTALMAT-      

3 de març de 2012. 10 h del matí
   Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Conferència-taller del professor Pelegrí Viader (UPF)

MÀXIMS i mínims

Molts problemes de la vida són problemes relacionats amb trobar el màxim o el mínim  d'alguna cosa. Volem treure el MÀXIM profit d'una activitat però amb el mínim cost (per exemple). Si l'activitat la podem mesurar amb nombres, llavors el problema es pot convertir en un problema de matemàtiques:
Com podem trobar el màxim (o mínim) valor d'una col·lecció de diferents valors?
Si en tenim pocs de valors, diguem que un nombre finit, la cosa és fàcil. Només cal comparar. Però, què passa quan en tenim una infinitat on triar? Veurem que aquests problemes es poden abordar i, en moltes ocasions, resoldre, sense haver de fer servir matemàtiques massa complicades...