Sessió 25/10/03

                          Introducció al món dels políedres