El segon problema d'Estalmat-3: un problema de geometria.

En un quadrat ABCD dividim els costats AD i BC en quatre parts iguals.

Unim el vèrtex A amb el primer punt de divisió del costat BC i el punt B amb l'últim punt de divisió del costat AD.

Com veieu a la figura s'han format dos triangles semblants. Per què son semblants? Quina és l'àrea de cadascun d'ells si l'àrea del quadrat inicial és 1 unitat d'àrea?