Estalmat-3. Sessió de treball del dia 19 de novembre de 2005


Idees rebudes per al primer problema d'Estalmat-3: El minisudoku.  
  1. Propostes rebudes de problemes de minisudoku amb quatre nombres posats
    (Estan proposades com a problemes correctes, és a dir, que tenen i solució i solució única. Ho són, en realitat?)

  2. Conjectures rebudes sobre on s'han de posar 4 nombres en una graella de minisudoku i quins poden ser aquests nombres a fi i efecte que el problema sigui correcte, és a dir, que tingui solució i solució única.
  1. I per acabar, "el problema global". Estudia de quantes maneres es pot omplir un engraellat de minisudoku (sense cap nombre posat prèviament) si volem que es compleixin les instruccions del joc.

    Respostes rebudes:

Per si voleu investigar... a la web teniu l'enllaç a una pàgina de la Wiris que ensenya que hi ha 288 minisudokus i que us permet posar quatre números i veure quantes possibilitats hi ha.
I també hi teniu un enllaç a una activitat Wiris interactiva per repassar la construcció d'un pentàgon regular


El segon problema d'Estalmat-3: un problema de geometria.

En un quadrat ABCD dividim els costats AD i BC en quatre parts iguals. Unim el vèrtex A amb el primer punt de divisió del costat BC i el punt B amb l'últim punt de divisió del costat AD.

Com veieu a la figura s'han format dos triangles. ..............Quina és l'àrea de cadascun d'ells si l'àrea del quadrat inicial és 1 unitat d'àrea? Entre totes i tots redacteu una demostració que posarem a la web.