Acte commemoratiu dels 10 anys d'ESTALMAT-Catalunya

1 de desembre de 2012 
  Espai cultural UNNIM. Sabadell

Conferčncia del professor
Ŕngel Jorba
(Departament de Matemŕtica Aplicada i Anŕlisi. Universitat de Barcelona)

Caos i atzar

En aquesta presentació ens centrarem en sistemes que presenten una evolució temporal, és a dir, que el seu estat va canviant en el temps. Estem interessats en la predictibilitat de la seva evolució futura i, en particular, en els límits que hi ha per fer prediccions, com ara la presčncia de comportaments caňtics. Per explicar el caos, parlarem abans del concepte d’atzar. Parlarem, també, dels sistemes deterministes, sistemes regulats per lleis que es formulen sense cap component aleatňria i que vénen donades de manera precisa. Un bon exemple és el sistema solar, on el moviment de tots els astres es pot predir amb precisió a partir del coneixement de les seves dades actuals i les lleis que regulen el seu moviment.Tot i així, els sistemes deterministes poden presentar caos, que posa un límit a la nostra capacitat de predicció. En la xerrada explicarem les causes d’aquest caos i el compararem amb l’atzar, per ressaltar-ne similituds i diferčncies.