Relació d'alumnes que formen el grup de treball
de la quarta promoció. ESTALMAT 2006-2008


Després de valorar els treballs presentats en la prova de selecció del dia 3 de juny de 2006 l'equip de professorat va decidir felicitar globalment totes les noies i tots els nois que havien fet la prova.

Per altra banda, després de les oportunes entrevistes amb les famílies i amb els nois i les noies que formaven part de la preselecció inicial o dels primers suplents, el grup per a la quarta promoció d'ESTALMAT, que desenvoluparà les seves activitats els cursos 2006-2007 i 2007-2008 ha quedat format per:

Nota: s'ha fet constar la relació d'alumnes per ordre alfabèitc i s'indica el centre on estudiaven durant el curs 2005-2006.