Relació d'alumnes que formen el grup de treball
de la tercera promoció. ESTALMAT 2005-2007


Després de valorar els treballs dels nois i les noies en la prova de selecció del dia 4 de juny de 2005 l'equip de professorat va decidir felicitar globalment totes le snoies i tots el snois que havien fet la prova.

Per altra banda, després de les oportunes entrevistes amb les famílies i amb els nois i les noies que formaven part de la preselecció inicial o dels primers suplents, el grup per a la tercera promoció d'ESTALMAT, que desenvoluparà les seves activitats els cursos 2005-2006 i 2006-2007 ha quedat format per:

Nota: s'ha fet constar la relació d'alumnes per ordre alfabèitc i s'indica el centre on estudiaven durant el curs 2004-2005.