A y B son los números que pasan del problema 1

 Pintamos de vermello un cubóide (o prisma rectangular; este é un sólido cuxas caras son todas rectángulos) 
que ten dimensións de 10 cm × A cm × B cm. 

Despois cortámolo en 10·A·B cubos máis pequenos, unitarios. 

Cantos cubos teremos sen ningunha cara pintada?

 

 

: