Busca els valors de les xifres X i Y si saps que  el número de deu xifres 2010X2010Y és divisible per 4, per 5 i per 9.