En la figura hi ha un rectangle format per 13 quadrats diferents.  Sabem les dimensions de quatre quadrats.Quines són les dimensions del rectangle?Las dimensiones del rectángulo (ancho y alto) pasan respectivamente como números B y C al problema 5