Sereu capaços de transformar el numerador per obtenir fàcilment el resultat d'esta subtil operació?