• Para este exercicio necesítase un número natural P que pas do problema 6

Nun acuario hai 75 peixes tropicais de varias clases.

Se se engadisen P peixes pallasos ao acuario, dobraríase a porcentaxe de peixes pallasos respecto do total de peixes do acuario.

Cantos peixes pallaso hai no acuario?

 

[Se se engadisen = Si se añadiesen = Si s'afegissin]