Convocatòria de concurs de mèrits
per a cobrir places de professorat del programa Estalmat-Catalunya

document oficial de convocatòria


La FEEMCAT i la SCM convoquen concurs públic per completar l’equip de professorat d’Estalmat per al curs 2023-24.

Bases del concurs i característiques de les places

 

1. Requisits dels aspirants i valoració

Els requisits són: 

Es valorarà positivament l’experiència i participació en:

 

2. Funcions de les places a cobrir

El professorat es compromet a:


3. Honoraris

La remuneració és de 150€ (- 15% d’IRPF corresponent) per sessió.

Es consideraran abonaments per desplaçament, per afavorir l’equilibri territorial.  

 

4. Inscripció

Les persones interessades s’han d’inscriure entre el 12 i el 25 de setembre de 2023, a través del corresponent formulari d'inscripció.  Enllaç al formulari
Al formulari caldrà adjuntar un CV en pdf (1 pàgina com a màxim).

 

5. Comissió de selecció

La comissió estarà formada per dues persones proposades per la junta de la FEEMCAT i dues persones proposades per la junta de la SCM, juntament amb un membre de l’equip d’ESTALMAT designat per la coordinació. Si ho creu necessari, la comissió podrà demanar que es complementi la informació del currículum presentat o realitzar una entrevista per tal d’escollir les persones més idònies per formar part de l’equip.

Es vetllarà perquè l’equip de professorat en global mantingui un equilibri adient.

 

Per a qualsevol aclariment sobre les funcions de les places a cobrir, podeu consultar la coordinació del programa a l’adreça estalmat.cat@gmail.com.Es fa saber  que, en acabar el procés de selecció, les persones que s'hagin inscrit al concurs rebran un correu amb la resolució corresponent i, si es considera escaient, es convocarà una reunió amb les persones seleccionades.