Formulari d'inscripció a l'acte de 1 de juny de 2019

Quan tingueu plens tots els camps amb les dades que es demanen cliqueu al botó Enviar les dades  

Dades de la persona que fa la inscripció
Nom i cognoms  
 
e-mail de contacte (per poder rebre la confirmació de la inscripció)

Relació amb el projecte Estalmat-Catalunya (indiqueu en el desplegable l'opció principal)     
  • Per si es vol especificar la resposta anterior
Nombre de places que sol·licita (indiqueu-ho en el desplegable)     

Atenció!!! 
Després de clicar el botó per enviar les dades veureu una pantalla d'acús de rebut de la petició d'inscripció per a
assistir a l'acte del dia 1 de juny de 2019, de celebració de les 15 promocions d'Estalmat.
Podeu imprimir-vos aquella pantalla com a comprovant, però es recorda que caldrà confirnació de la disponibilitat de places, atenent a la prioritat indicada més amunt.  

Si us plau, no torneu a aquesta pantalla i no torneu a clicar a Enviar les dades perquè aleshores la inscripció es duplica, o es triplica, ... i esdevé un problema organitzatiu.

Aquestes dades estan protegides d'acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)