Promoció 2023-2025. (21a promoció)
Acord sobre condicionants del projecte Estalmat
previ al procediment d'inscripció

La inscripció per a la prova de selecció del projecte Estalmat-Catalunya l'ha de fer la mare, el pare o la persona tutor/a legal de l'alumne.

Prèviament ha de clicar als tres desplegables del requadre següent per a donar la seva conformitat als tres punts que s'indiquen seguidament i és convenient, abans, haver llegit els documents d'informació general sobre el projecte ESTALMAT i la convocatòria per la prova del dia 10 de juny

Per a poder fer la inscripció la persona que la formalitzarà  (pare, mare o tutor legal de l'alumne)  fa constar que
 • Està assabentada que, en cas que la persona a què fa referència la inscripció (la noia o el noi)  sigui seleccionada, les activitats d'ESTALMAT es duran a terme al llarg de la majoria dels matins dels dissabtes lectius dels cursos 2023-2024 i 2024-2025, de 10 a 13, a Barcelona.
  Acceptació    
   
 • Està assabentada que la prova només serveix per fer una preselecció del grup final del programa ESTALMAT i que no es farà pública cap puntuació ni cap altre element de l'avaluació de la prova 
  Acceptació
   
 • Manifesta que en cas que l'alumne/a pertanyi al grup preseleccionat tindrà interès en participar en el projecte Estalmat
  Acceptació
   

Quan hagueu marcat l'acceptació a les tres caselles cliqueu a