Promoció 2020-2022. (Divuitena promoció)
Formulari d'inscripció

La inscripció per a la prova de selecció de la 18a promoció d'Estalmat-Catalunya l'ha de fer la mare, el pare o la persona tutor/a legal de l'aspirant a formar part del grup d'Estalmat-Catalunya 2020-2022.

Atenció!!! Molt important!!!
  • En el moment de fer la inscripció la persona que la formalitza fa constar que es compromet a que el noi o la noia que participi pugui fer la prova telemàtica del dia 3 d'octubre (primera fase del procediment de selecció) adequadament, de manera individual, i sense cap tipus d'ajut extern i que, en cas de formar part del grup preseleccionat, podrà participar en la segona fase del procediment de selecció, prova del dia 17 d'octubre, a Barcelona si és possible fer-la de manera presencial.


  • Així mateix fa constar que s'ha assabentat que les activitats d'Estalmat per al grup d'alumnes seleccionat després de les tres fases es desenvoluparan al llarg de la majoria dels matins dels dissabtes lectius dels cursos 2020-2021 i 2021-2022, de 10 a 13.
  • Si les circumstàcies ho permeten les sessions  es faran a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, a Barcelona i  la persona que omple aquest formulari és conscient que caldrà acompanyar l'alumne/a a aquestes activitats i anar-lo/la a recollir;  altrament les sessions es faran de manera telemàtica.
També dóna autorització perquè puguin aparèixer a la web o en alguna publicació de les entitats organitzadores imatges de la prova de selecció o d'altres activitats del projecte.

Quan tingueu plens tots els camps amb les dades que es demanen cliqueu al botó Enviar les dades  

Dades de la noia/del noi que s'inscriu per a la prova de selecció
Nom       Primer cognom       Segon cognom  
DNI o NIE de la noia/del noi  
Lloc de naixement             Província (si és Espanya) o País (si no és Espanya)
Data de naixement (dia/mes/any)           Nivell escolar del curs 20-21, que ara comença
Centre escolar curs 20-21      Població del centre
Dades de la persona que fa la inscripció
Nom i cognoms  
DNI (o NIE o passaport) 
(sense punts entre números ni guionet entre números i lletra)   
Relació amb l'alumne/a    
e-mail de contacte  per a rebre la informació imprescindible per a la participació en la prova
   
Telèfon de contacte
 
Adreça     Població      Codi Postal 
Atenció!!!  Després de clicar el botó per enviar les dades veureu una pantalla d'acús de rebut de la inscripció a la prova  Estalmat-2020.
Podreu imprimir-vos aquella pantalla com a comprovant i, per altra banda, rebreu un correu electrònic d'acús de rebut a l'adreça de contacte que heu indicat.
.  
Si us plau, no torneu a aquesta pantalla i no torneu a clicar a
Enviar les dades perquè aleshores la inscripció es duplica, o es triplica, ... i esdevé un problema organitzatiu.


Si no rebeu el correu electrònic d'acús de rebut podeu posar-vos en contacte amb l'encarregat d'aquest formulari d'inscripció  agoma@xtec.cat
Per a altres consultes, teniu el correu de l'organització, a saber   estalmat.cat@gmail.com
Estalmat a Catalunya és una activitat coordinada per la FEEMCAT i la SCM.      La SCM és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans.       Enllaç a la informació legal i a la política de privacitat de l’IEC